česky english deutsch
Tipy na výlet

Libštejn
- zřícenina gotického hradu se zakulacenými nárožími (1354-1387)
- sídlo pánů z Kolovrat
- roku 1425 marně obléhán husity
- v r.1639 za třicetileté války vypálen švédskými vojsky

Krašov
- zřícenina hradu založeného rodem Hroznatovců r. 1230
- v letech 1755-59 přestavěn na letní sídlo opata plaského kláštera
- v r. 1785 opuštěn, kámen rozebrán na opravy okolních statků

Kaceřov
- zámek z r. 1541, sídlo pánů z rodu Gryspeků
- obklopen nádvořím a arkádami
- zámecký areál je obehnán renezanční zdí a vodním příkopem

Kozel
- klasicistní zámek z konce 18. století jako čtyřkřídlá přízemní budova
  kolem obdélníkového vnitřního nádvoří
- výzdoby interiéru zámku - pražský malíř a dekoratér Antonín Tuvora
- původní mobiliář je ojedinělou ukázkou umění a řemesel v období
  rokoka a klasicismu
- zámek je obklopen rozsáhlým přírodně krajinářským parkem.

Křivoklát
- královský hrad z počátku 12. století (1110)
- sloužil jako lovecké sídlo panovníka a později i jako tuhé státní vězení
- byl koupen Valdštejny a později Furstenberky
- je národní kulturní památkou

Krakovec
- zřícenina výstavného gotického hradu
- postavený v letech 1381-1383 Jírou z Roztok na ostrohu
  soutoku dvou potoků
- na hradě pobýval před odjezdem do Kostnice mistr Jan Hus

Lány
- zámek na základech gotické tvrze
- barokně přestavěn v 2. pol. 17. století
- zámek stojí v rozsáhlém parku, který přechází v oboru
- od r. 1921 slouží jako letní sídlo našich prezidentů
- na místním hřbitově je hrob prezidenta T. G. Masaryka

Manětín
- barokní perla západních Čech
- barokní zámek přestavěný v 18. století samtoným Santinim
- v zámku i zahradě jsou desítky barokních plastik od Josefa Herschera
- obrazy Petra Brandla v zámku i v barokním kostele

Mariánská Týnice
- barokní probožství z r. 1764
- poutní kostel Panny Marie z r. 1720-1751 postavený Santinim
- v současnosti vlastivědné muzeum a galeri severního Plzeňska
- často vyhledáváné místo pro uspořádání svatebních obřadů

Plasy
- klášter z nejvýznamnějších architektonických památek západních Čech
- založený r. 1144 knížetem Vladislavem II. pro francouzský řád cesterciáků
- barokní přestavba v 17.-18. stol. prostřednictvím nejlepších umělců
  architektury - Santiniho, Dienzenhofera či Matheyho
- v klášterní kapli Nanebevzetí Panny Marie jsou malířské a sochařské
  skvosty Petra Brandla, Karla Škréty či Matyáše Bernarda Brauna
- v kostele sv. Václava je hrobka všemocného rakouského kancléře
  Václava Lothara Metternicha

Plzeň
- metropole západních čech, založená r. 1295 českým králem Václavem II.
- dominantou historického jádra je věž gotického chrámu sv. Bartoloměje,
  svou výškou 102m nejvyšší v Čechách
- město je významným kulturním, hospodářským, dopravním a průmyslovým
  centrem, známým především výrobky závodů Škoda a Plzeňských pivovarů

Rabštejn nad Střelou
- z německého Rabenstein (Havraní kámen) - nejmenší město v Čechách
- dnes spíše poklidná a útulná víska jen s pár desítek stálých obyvatel
- krásná příroda v malebném a romantickém údolí řeky Střely vedle zbytků
  hradních věží a zajímavých robených a hrázděných stavení

Rakovník
- původní osada doložena k r. 1119 na obch. cestě z Bavorska do Prahy
- na město povýšen králem Václavem II. r. 1286 a
- už ve středověku centrem chmelařství a pivovarnictví
- v 19. a 20. stol. rozšíření průmyslu - keramická výroba, strojírenství,
  výroba mýdel a saponátů
- pozdě gotický chrám sv. Bartoloměje
- barokní sousoší Panny Marie z r. 1749
- pražská a Vysoká brána z počátku 16. století
- barokní radnice z 1. pol. 18. století

Točník
- královský hrad postaven v letech 1395-1400 Václavem IV.
- za třicetileté války 1620 zpustošen
- v r. 1733 zřízena kaple v jeho velkém sálu
- zrestaurován v 80. s 90. letech tohoto století

Zbiroh
- pseudorenesanční zámek z r. 1870
- přestavěn z raně gotického hradu ze 13. stol. pro „krále železnic“
  H. B. Stroussberga
- v zámku pobýval malíř Alfons Mucha, tvořil známou Slovanskou epopej
- v městečku se narodil Josef Václav Sládek (muzeum a památník)

Žebrák
- zřícenina gotického hradu
- založen Oldřichem Zajícem z Valdeka kolem r. 1280.
- v r. 1334 ho získal pro korunu král Jan Lucemburský
- hrad zpustl po požáru r. 1532, zrestaurován v 80. letech 20. století

Dobřív
- unikátní technická památka známá jako Dobřívský hamr
- postaven v 15. století na Padrťském potoce, jehož tok byl využit k pohonu
  strojního zařízení vodními koly (pohánělo jak mohutná kladiva, tak měch,
  ženoucí vzduch do kovářské výhně)

Březina
- zámek v klasicisním stylu z počátku 19. stolení
- postaven Jáchymem ze Šternberka
- obklopen anglickým parkem se zříceninou hradu Březina z 2. pol. 14. st.
- v parku vzácné dřeviny se 400-500 let starými buky
- v zámku bydlel Kašpar Šternberk (1764-1838) spoluzakladatel
  Národního muzea v Praze
- od roku 1950 lesnické učiliště

Aktuality* * *


 

* * *