česky english deutsch
Liblín a okolí

     Liblín leží v klínu zalesněných strání na soutoku řek Střely a Berounky. Svou jedinečnou polohou v snadno přístupném údolí řeky se stal výchozím místem mnoha vodáků. Jedno z nejkrásnějších míst v povodí Berounky, kde se střídají tiché partie s divokou romantikou strmých stěn úzkého a hlubokého údolí řeky, zobrazené v knihách Oty Pavla i v obrazech malíře Marko Čermáka. Pobyt nabízí možnosti turistických vycházek k mnoha historickým či přírodním zajímavostem, přes rybolov, houbaření i koupání.

     Dominantou Liblína je betonový most spojující oba břehy Berounky a vysoko nad řekou barokní kostel sv. Jana Nepomuckého spolu s klasicistním zámkem. První zmínka o Liblíně je z r. 1181. Ve 14.  a 16. století Liblín náležel k blízkému hradu Libštejn, který byl husity dvakrát bezvýsledně oblehnut. Méně chráněný Liblín byl však vypálen a zanikl. Až do r. 1700 zde existoval jen dvůr. Ves obnovili až Štampachov, kteří sem přivedli část německých obyvatel ze svého panství ve Valči.

      Po roce 1800, za Wurmbrantů, dochází k počešťování Liblína. V r. 1904 byl Liblín povýšen na městys a to rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 8. dubna 1904. Dne 5. dubna 1910 udělil císař Liblínu městský znak, což bylo potvrzeno česky psaným diplomem ze 4. června 1910. V letech 1770 - 80 byl za Ledeburů postaven pozdně barokní zámek a v letech 1847-57 přestavěn a spojen s barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého z r. 1751. K zámku přiléhá anglický park s barokními plastikami - Kalvarie (1731) a Ecce homo (1722). Na budově bývalé školy je pamětní deska Jana Jindřicha Marka (1803-1851), známého spíše pod literárním jménem Jan z Hvězdy, spolutvůrce českého historického románu. Obrozenecké cítění pozdějšího majitele hraběte Wurmbranta ispirovalo skladatele a literáty k napsání vlasteneckých básní z nichž řada byla zhudebněna. Mnohé vyšly v Havlíčkových „Pražských novinách“ nebo „Květech“. Slova k jedné z nejznámějších písní, které znárodněly - „Bývali Čechové“ napsal Václav Jaromír Picek a zhudebnil liblínský rodák Jan Vavřínek, stejně jako píseň „Čechy krásné, Čechy mé“ Josef Leopold Zvonař.


Aktuality* * *


 

* * *